Ohjeita

Ei kysyvä tieltä eksy, mutta alla joitain perusohjeita.

Järjestyssäännöt

Taloyhtiön järjestyssäännöt löytyvät ilmoitustauluita. Voit lukea ne myös täältä.

Uusi osakas

Osakeluettelomerkintää varten isännöitsijälle on lähetettävä kopio kauppakirjasta, varainsiirtolaskelmasta ja osakekirjasta. Tutustu huolellisesti yhtiön asiakirjoihin kuten yhtiöjärjestykseen sekä korjausvastuunjako-taulukkoon. Mikäli aiot tehdä luvanvaraisia muutos- tai korjaustöitä, ole hyvissä ajoin yhteydessä isännöitsijään.

Vuokralainen

Vesimaksut sekä mahdolliset sauna- ja autopaikkamaksut peritään osakkeenomistajalta. Mikäli maksuissa esiintyy häiriöitä, varaukset perutaan. Vuokralaisen on hoidettava hallitsemaansa huoneistoaan huolellisesti. Huoneiston mahdollisista korjaustöistä on sovittava osakkeenomistajan eli vuokranantajan kanssa.

Saapumis- ja lähtöilmoitus

Viranomaisen vaatiman muuttoilmoituksen lisäksi on tehtävä muuttoilmoitus taloyhtiön talonkirjaan. Talonkirjaa ylläpitää huoltoyhtiö, Kalkunlämpö Oy. Poismuutosta on tehtävä lähtöilmoitus huoltoyhtiöön.

Muuttoilmoituskaavakkeita saa huoltoyhtiöstä. Muuttoilmoitukset on toimitettava huoltoyhtiöön esimerkiksi huoltomiehelle. Ilmoituksen perusteella mm. vaihdetaan asukkaan nimi huoneiston oveen ja nimitauluun.

Oven avaus avaimen puuttuessa voidaan tehdä vain huoneistoon kirjatulle henkilölle. Vesimaksut peritään talonkirjaan merkityn henkilöluvun mukaan.

Talonkirjaotteet

Otteet esimerkiksi asumistukea varten saa isännöintitoimistosta. Otteen voi tilata myös puhelimitse.

Saunavuorot ja pyykkitupa

Saunavuorojen varaukset, muutokset ja peruutukset tehdään huoltomiehelle.  Pyykkitupa on käytettävissä varausta vastaan seitsemänä päivänä viikossa.

Autopaikat ja -tallit

Vapaista autopaikoista ja -talleista voi tiedustella huoltomieheltä.

Huoneistoremontit ja muutostyöt

Mitkä kaikki remontit tulee ilmoittaa ja kenelle? Lue ohje täältä.

Vastuunjakotaulukko

Ohjeellisen vastuunjakotaulukon löydät täältä.

Pelastussuunnitelma

Tiivistelmän löydät täältä.