Ohjeita

Ei kysyvä tieltä eksy, mutta alla joitain perusohjeita.

Järjestyssäännöt

Taloyhtiön järjestyssäännöt löytyvät ilmoitustauluita. Voit lukea ne myös täältä.

Osakeluettelo huoneistotietojärjestelmässä

Taloyhtiön osakeluettelo on siirretty 2.6.2023 Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Osakeluettelon ylläpidosta ja omistajakirjausten tekemisestä vastaa Maanmittauslaitos. Uuden omistajan rekisteröintiä taloyhtiön osakeluetteloon ei voida enää tehdä isännöintitoimistossa.

Jokainen osakas huolehtii itse paperisen osakekirjansa rekisteröinnistä Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan. Toimenpide tapahtuu asioimalla Maanmittauslaitoksen sähköisessä asiointipalvelussa tai Maanmittauslaitoksen toimipisteessä. Osakekirja on rekisteröitävä huoneistotietojärjestelmään viimeistään 1.6.2033 eli 10 vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö siirsi osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.

Jos osakekirja on osakkaan hallussa, tulee osakkaan hakea omistuksen rekisteröintiä ja toimittaa osakekirja Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi.

Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, tulee osakkaan valtuuttaa pankki tekemään omistusoikeuden rekisteröinti osakkaan puolesta.

Jos osakas myy tai muuten luovuttaa osakkeet ennen kuin paperinen osakekirja on muutettu sähköiseksi omistajamerkinnäksi, pitää uuden omistajan eli ostajan hakea omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Omistuksen rekisteröinnin yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään.

Jos osakas on kadottanut osakekirjansa, täytyy osakekirja ensin kuolettaa. Osakkaan tulee hakea kuolettamista käräjäoikeudelta. Osakas toimittaa käräjäoikeuden kuolettamispäätöksen Maanmittauslaitokselle sähköistä omistajamerkintää hakiessaan.

Isännöintitoimiston taloyhtiöportaali

Vuokralainen

Vesimaksut sekä mahdolliset sauna- ja autopaikkamaksut peritään osakkeenomistajalta. Mikäli maksuissa esiintyy häiriöitä, varaukset perutaan. Vuokralaisen on hoidettava hallitsemaansa huoneistoaan huolellisesti. Huoneiston mahdollisista korjaustöistä on sovittava osakkeenomistajan eli vuokranantajan kanssa.

Saapumis- ja lähtöilmoitus

Viranomaisen vaatiman muuttoilmoituksen lisäksi on tehtävä taloon muutettaessa saapumisilmoitus ja pois muutettaessa lähtöilmoitus taloyhtiön talonkirjaa varten. lmoitukset on toimitettava isännöintitoimistoon. Ilmoituksen perusteella huoltoyhtiö päivittää tiedot talonkirjaan sekä asukkaan nimen huoneiston oveen ja porraskäytävän nimitauluun.

Oven avaus avaimen puuttuessa voidaan tehdä vain talonkirjaan merkitylle henkilölle. Vesimaksut peritään talonkirjaan merkityn henkilöluvun mukaan.

Talonkirjan ote

Otteen esimerkiksi asumistukea varten voi hankkia isännöintitoimistosta. Otteen voi tilata myös puhelimitse.

Saunavuorot

Saunavuorojen varaukset, muutokset ja peruutukset tehdään isännöintitoimistoon.

Pyykkitupa

Pyykkitupa on käytettävissä varausta vastaan seitsemänä päivänä viikossa. Ohjeet varaukseen löydät täältä.

Autotallit ja autopaikat

Taloyhtiön pysäköintialueella olevista vuokrattavista autotalleista ja autopaikoista voi tiedustella isännöintitoimistosta.

Huoneistoremontit ja muutostyöt

Mikäli aiot tehdä luvanvaraisia muutos- tai korjaustöitä, ole hyvissä ajoin yhteydessä isännöitsijään. Mitkä kaikki remontit tulee ilmoittaa ja kenelle? Lue ohje täältä.

Vastuunjakotaulukko

Ohjeellisen vastuunjakotaulukon löydät täältä.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman tiivistelmän löydät täältä.

Ikkunasuodattimet

Ohjeita ikkunasuodattimien vaihtoon löydät täältä.