Järjestyssäännöt

Tältä sivulta löydät ajantasaiset taloyhtiön järjestyssäännöt. Muilta osin noudatetaan mm. Järjestyslakia 27.6.2003/612.

AS  OY  KALKUNKARTANON JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET (28.5.2012)

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja toiminnan harjoittajat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 20.00-06.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa ja piha-alueilla on huolehdittava siisteydestä ja järjestyksestä. Tupakointi on kielletty yhteisissä tiloissa ja tuuletusparvekkeilla.

Paloturvallisuussyistä rappukäytävissä ei saa säilyttää tavaroita, vaan ne on säilytettävä niille varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä.

Kilpien, antennien, mainosten yms. kiinnittäminen huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Huoneistot

Huoneistossa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00-06.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.

Huoneiston korjaus- ja muutostöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävän siisteys. Luvanvaraista muutostyötä ei saa aloittaa ilman yhtiön lupaa.

Melua ja häiriöitä aiheuttavat remontit ovat sallittuja arkisin klo 08.00-20.00 ja lauantaisin klo 09.00-16.00. Jokainen asukas on velvollinen hoitamaan huoneistoaan huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että paloturvallisuus vaaraantuu tai siten, että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle.

Tomuttaminen

Vuodevaatteita ja mattoja saa tomuttaa ainoastaan tuuletusparvekkeilla ja muilla tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla ma-pe klo 08.00-20.00 ja la klo 08.00-16.00. Huoneistojen parvekkeilla tomuttaminen on kielletty. Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Omistajien on huolehdittava siitä, ettteivät lemmikkieläimet likaa rakennusta tai piha-aluetta. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen lasten leikkipaikoilla on kielletty.

Pysäköinti

Autojen pysäköinti on sallittu niille varatuilla paikoilla liikennemerkkien osoittamalla tavalla. Pelastustiet tulee pitää avoinna.

Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.